Tag: LaPRIGA 2017

CMC Connect GMD, Badejo-Okusanya, honoured at LaPRIGA 2017

Group Managing Director of CMC Connect (Perception Managers), Mr. Yomi Badejo-Okusanya,...